Die Puppe

SUKA OFF o najbliższym pokazie akcji „Die Puppe”:

„Tym razem zaprezentujemy dłuższą, finalną wersję akcji z gościnnym udziałem Anny Juniewicz, której premiera odbyła się podczas obchodów 20-lecia grupy SUKA OFF w maju w Teatrze RAWA.

W tym roku przypada 40 rocznica śmierci Hansa Bellmera – jednego z najbardziej niedocenianych w Polsce surrealistów, urodzonego w Katowicach w 1902 roku. Wydawało się, że wzmożone zainteresowanie jego osobą parę lat temu mogło przyczynić się do szerszej dyskusji na płaszczyźnie artystycznej o kontynuowaniu podejmowanych przez niego tematów. Niestety, w Polsce jego postać wciąż rozpatrywana jest raczej w kategoriach sezonowej ekscentryczności, a temat seksualności podejmowany jest w sposób zachowawczy i asekuracyjny.

Wszystkim zainteresowanym (i nie tylko) twórczością Hansa Bellmera przypominamy, że w Muzeum Historii Katowic odbywa się wystawa artysty. Nadarza się więc unikatowa sytuacja do porównania źródła i efektu inspiracji.

http://www.mhk.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=690%3Abellmer-visat&catid=40%3Awystawy-czasowe&Itemid=491

Pierwszy pokaz DIE PUPPE (wersja na dwóch performerów) odbył się również w Katowicach w 2010 roku, w pracowni Andrzeja Urbanowicza – jednego z ostatnich w tym kraju propagatorów twórczości Bellmera.
Akcja DIE PUPPE jest przede wszystkim pretekstem do podjęcia tematu erotyki heteroseksualnej we współczesnej sztuce, w bezpośrednim odniesieniu do prac Hansa Bellmera. W akcji pojawiają się jednoznaczne i zamierzone odniesienia do prac artysty, przefiltrowane jednak przez nasze artystyczne doświadczenia i preferencje.
DIE PUPPE ma formę otwartą, co oznacza że każda kolejna prezentacja rozwija pojawiające się w cyklu elementy, a przestrzeń sceniczna staje się swoistym laboratorium.

DIE PUPPE prezentowane było w Polsce, Włoszech, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji o projekcie:
http://sukaoff-puppe.blogspot.com/

Tylko dla widzów dorosłych (18+).