Grzegorz Sowa

absolwent Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (2010)
dyplom aktora dramatycznego w Policealnym Studium Aktorskim przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie (2005)
w latach 2006 do 2011 aktor Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie
w latach 2005 do 2009 menadżer Sceny Margines przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie
jako aktor współpracował także z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie (2011), Teatrem Ludowym w Krakowie (2011), Teatrem im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze (2008) i Olsztyńskim Teatrem Lalek (2013)
z Teatrem Rawa współpracuje od 2013 jako aktor w spektaklu „Disco Pigs”