Paweł Frankiewicz

absolwent Studium Techniki Teatralnej przy Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracował z Teatrem Powszechnym w Warszawie i Teatrem Śląskim w Katowicach, a także z Towarzystwem Bellmer z Katowic oraz Spółdzielnią Socjalną Transkolektyw z Dąbrowy Górniczej. Od 2011 gitarzysta w śląskim zespole muzycznym „Mały Lekki Ojciec”. Brał udział w wielu alternatywnych projektach muzycznych – współpracował jako muzyk z warszawskim zespołem „Pan Profeska”, grupami muzycznymi „Haluny” oraz „Stasi Romeo”.
Z Teatrem Rawa współpracował w latach 2012-2015 roku jako scenograf, m.in. przy spektaklach „Kochanek” (reż. B. Murzyńska) oraz „Kabaret Ponurego Żartu” (reż. H. Bronicki), a w sezonie 2014/2015 również jako realizator światła/dźwięku w T.Rawa.
W sezonie 2014/2015 autor projektu oraz główny juror cyklu ST.Rawa muzyczna Franka, realizowanego na scenie Teatru Rawa w Katowicach.